คลายความสงสัย!? “รัชกาลที่ ๕” ท่านทรงทอดอะไร และใครเป็นผู้ฉายพระรูป

 

ภาพนี้ถ่าย ณ พระตำหนักเรือนต้น พระที่นั่งวิมานเมฆ และอาหารที่ “รัชกาลที่ 5” กำลังตั้งพระทัยทำอยู่นั้นคือ “ปลาทู” นั่นเอง สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโปรดเสวยปลาทูเป็นอย่างมาก

คลายความสงสัย!?

ในสมัยนั้น “ปลาทู” จัดได้ว่าเป็นของหรู เวลาเสด็จเมืองเพชรบุรีคราวใดก็มักจะเอ่ยถึงปลาทูเสมอ ได้มีการบันทึกไว้ว่า ท่านไม่โปรดปลาทูทอดที่เหม็นคาว ส่วนผู้ที่ทอดปลาทูได้ถูกพระราชหฤทัยมากที่สุดก็คือ “เจ้าจอมเอิบ” ซึ่งรับหน้าที่ทอดปลาทูถวายมาตลอด ครั้งหนึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงมีรับสั่งไว้ว่า…

ลำดับเหตุการณ์ ก่อน 23 ตุลา ในวันที่ รัชกาลที่ 5 "สวรรคต"

เรื่องทอดปลาทูข้า อยู่ข้างจะกลัวมาก ถ้าพลาดไปแล้วข้ากลืนไม่ลง ขอให้จัดตั้งเตาทอดปลาที่สะพานต่อเรือนข้างหน้าข้างใน บอกกรมวังให้เขาจัดรถให้นางเอิบ ออกไปทอดเตรียมเตาและกระทะให้พร้อม

คลายความสงสัย!?

และสำหรับผู้ที่ถ่ายภาพนี้คือ เจ้าจอมเอิบ บุนนาค ท่าน หญิงผู้นี้ มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพ และล้างรูปได้ด้วยตัวเอง เป็นช่างภาพสมัครเล่นในราชสำนัก ซึ่งได้ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายหลายพระองค์

คลายความสงสัย!?

เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕ (สกุลเดิม บุนนาค) เป็นเจ้าจอมพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหนึ่งในเจ้าจอมก๊กออที่ทรงโปรดปรานเป็นพิเศษ

คลายความสงสัย!? "รัชกาลที่ ๕" ท่านทรงทอดอะไร และใครเป็นผู้ฉายพระรูป

เจ้าจอมเอิบ เกิดในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๒๒ เป็นบุตรคนที่ ๑๑ ในจำนวน ๑๔ คน ของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) ที่เกิดกับท่านผู้หญิงอู่

ลำดับเหตุการณ์ ก่อน 23 ตุลา ในวันที่ รัชกาลที่ 5 "สวรรคต"

มีพี่น้องร่วมบิดาทั้งสิ้น ๖๒ คน โดยในจำนวนนี้ มี ๕ คน ที่เกิดจากท่านผู้หญิงอู่(สกุลเดิม วงศาโรจน์) และได้เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ คือ เจ้าจอมมารดาอ่อน เจ้าจอมเอี่ยม เจ้าจอมเอิบ เจ้าจอมอาบ และเจ้าจอมเอื้อน

คลายความสงสัย!?

เจ้าจอมเอิบเข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ เมื่ออายุได้ ๑๒ ปี เนื่องจากเจ้าจอมเอิบนั้นเป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงาม กล่าวกันว่าท่านเจ้าจอมเอิบนั้นมีคุณสมบัติตรงตามตำราหญิงงามอันเป็นที่นิยมแห่งยุคสมัยนั้นทีเดียว

เป็นมหามงคลสุดๆ!! คาถาสักการะบูชา ร.5 ใน "วันปิยมหาราช" วันที่ 23 ต.ค.

กล่าวคือที่หน้าตาที่อ่อนหวาน งดงามเยือกเย็น กล่าวกันอีกว่าท่อนแขนของท่านเจ้าจอมเอิบ นั้นงดงามกลมกลึง ราวกับลำเทียน เนื่องจากท่านเป็นคนที่มีรูปร่างไม่ผอมไป หรืออ้วนเกินไป หากแต่อวบและมีน้ำมีนวล กล่าวโดยสรุปคือ ท่านเจ้าจอมเอิบนั้น มีความงามแห่งรูปโฉม และกิริยาที่สอดคล้องกับความนิยมในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก

เป็นมหามงคลสุดๆ!! คาถาสักการะบูชา ร.5 ใน "วันปิยมหาราช" วันที่ 23 ต.ค.

จึงเป็นที่โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพิเศษ ได้ตามเสด็จไปแปรพระราชฐาน ประพาสหัวเมืองเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ หรือไปประทับที่พระราชวังบางปะอิน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ และเสด็จประพาสต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ เป็นผู้ถวายงานอย่างใกล้ชิด จนกระทั่งสิ้นรัชกาล เช่นเดียวกับเจ้าจอมเอี่ยม ผู้เป็นพี่สาวแท้ๆ

คลายความสงสัย!?

เจ้าจอมเอิบ มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพ สามารถถ่ายภาพ และล้างรูปได้ด้วยตัวเอง เป็นช่างภาพสมัครเล่นในราชสำนัก ซึ่งได้ถ่ายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายหลายพระองค์

คลายความสงสัย!?

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เจ้าจอมเอิบได้พำนักอยู่ที่ตำหนักในวังสวนสุนันทา ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้ย้ายไปมาอยู่ที่เรือนสร้างใหม่ริมคลองสามเสน กับถนนสามเสน

คลายความสงสัย!?

โดยท่านได้สร้างบนที่ดินพระราชทานแก่เจ้าจอมก๊กออ (รวมทั้งตัวท่านด้วย) ต่างได้รับพระราชทานกันคนละแปลง เป็นสัดส่วน เรียกว่า “สวนนอก” แต่ละสวนจะมีชื่อเรียกต่างๆ กันไป

คลายความสงสัย!?

วังของเสด็จพระองค์หญิงทั้งสองพระองค์พระราชธิดาในท่านเจ้าจอมมารดาอ่อนนั้น มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า วังสวนปาริจฉัตก์ หรือ สวนท่านอ่อน ส่วนที่เป็นของท่านเจ้าจอมน้องๆทั้งสี่ท่านที่เหลือ ก็เรียกว่า สวนท่านเอิบ สวนท่านอาบ สวนท่านเอื้อน และสวนท่านเอี่ยม ตามลำดับ

คลายความสงสัย!?

เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ที่บ้านราชบูรณะ สิริอายุ ๖๕ ปี

ที่มา: Partiharn