ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค “ไบโพล่าร์” รีบปรึกษาแพทย์

 

หลายคนเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว กับโรค “อารมณ์แปรปรวนสองขั้ว” หรือ “โรคไบโพลาร์” (Bipolar disorder) เป็นความผิดปกติทางอารมณ์อย่างหนึ่ง.

ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค

ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีลักษณะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมา ระหว่างอารมณ์ซึมเศร้า (major depressive episode) สลับกับช่วงที่อารมณ์ดีมากกว่าปกติ (mania หรือ hypomania) โดยอาการในแต่ละช่วงอาจเป็นอยู่นานเป็นสัปดาห์ หรือหลาย ๆ เดือนก็ได้

ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค

อาการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยทั้งในด้านการงาน การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และการดูแลตนเองอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติ และสามารถสังเกตอาการเบื้องต้นได้โดยสังเกต 9 ข้อต่อไปนี้

ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค

ระยะซึมเศร้า
1.มีอารมณ์ซึมเศร้าเป็นส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน โดยได้จากการบอกเล่าของผู้ป่วย (เช่น รู้สึกเศร้า หรือว่างเปล่า) หรือจากการสังเกตของผู้อื่น (เช่น เห็นว่าร้องให้) หมายเหตุ: ในเด็กและวัยรุ่นเป็นอารมณ์หงุดหงิดก็ได้

2.ความสนใจหรือความสุขใจในกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดหรือแทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก เป็นส่วนใหญ่ของวัน แทบทุกวัน (โดยได้จากการบอกเล่าของผู้ป่วย หรือจากการสังเกตของผู้อื่น)

ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค

3.น้ำหนักลดลงโดยมิได้เป็นจากการคุมอาหาร หรือเพิ่มขึ้นอย่างมีความสำคัญ (ได้แก่น้ำหนักเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือน) หรือมีการเบื่ออาหารหรือเจริญอาหารแทบทุกวัน หมายเหตุ: ในเด็ก ดูว่าน้ำหนักไม่เพิ่มขึ้นตามที่ควรจะเป็น

4.นอนไม่หลับ หรือหลับมากไปแทบทุกวัน
5.กระสับกระส่าย (psychomotor agitation) หรือ เชื่องช้า (retardation) แทบทุกวัน (จากการสังเกตของผู้อื่น มิใช่เพียงจากความรู้สึกของผู้ป่วยว่ากระวนกระวายหรือช้าลง)

ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค

6.อ่อนเพลีย หรือไร้เรี่ยวแรงแทบทุกวัน
7.รู้สึกตนเองไร้ค่า หรือรู้สึกผิดอย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินควร (อาจถึงขั้นหลงผิด) แทบทุกวัน (มิใช่เพียงแค่การโทษตนเองหรือรู้สึกผิดที่ป่วย)
8.สมาธิหรือความสามารถในการคิดอ่านลดลง หรือตัดสินใจอะไรไม่ได้ แทบทุกวัน (โดยได้ไม่จากการบอกเล่าของผู้ป่วย ก็จากการสังเกตของผู้อื่น)
9.คิดถึงเรื่องการตายอยู่เรื่อยๆ (มิใช่แค่กลัวว่าจะตาย) คิดอยากตายอยู่เรื่อย ๆ โดยมิได้วางแผนแน่นอน หรือพยายามฆ่าตัวตายหรือมีแผนในการฆ่าตัวตายไว้แน่นอน

ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค

ระยะพุ้งซ่าน
1.มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมาก หรือมีความคิดว่าตนยิ่งใหญ่ มีความสามารถ
2.ความต้องการนอนลดลง (เช่น ได้นอนแค่ 3 ชั่วโมงก็รู้สึกว่าเพียงพอแล้ว)
3.พูดคุยมากกว่าปกติ หรือต้องการพูดอย่างไม่หยุด

ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค

4.ความคิดแล่น คิดมากหลายเรื่องพร้อมๆ กัน หรือผู้ป่วยรู้สึกว่าความคิดแล่นเร็ว
5.วอกแวก (ได้แก่ ถูกดึงความสนใจได้ง่าย แม้สิ่งเร้าภายนอกจะไม่สำคัญหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่สนใจอยู่ในขณะนั้น)
6.มีกิจกรรมซึ่งมีจุดหมาย เพิ่มขึ้นมาก (ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การงานหรือการเรียน หรือด้านเพศ) หรือ กระสับกระส่ายมาก
7.หมกมุ่นอย่างมากกับกิจกรรมที่ทำให้เพลิดเพลิน แต่มีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากติดตามมา (เช่น ใช้จ่ายอย่างไม่ยับยั้ง ไม่ยับยั้งใจเรื่องเพศ หรือลงทุนทำธุรกิจอย่างโง่เขลา)

ควรรู้ 9 สัญญาณอันตราย ที่เข้าข่ายว่าคุณ อาจเป็นโรค

สำหรับท่านที่มีอาการเหล่านี้ให้รีบรักษาและไปรึกษาแพทย์นะจ๊ะ อย่าปล่อยไว้นานเพราะถ้าเข้ามาระยะพุ่งซ่านจะรักษายากและอาการจะหนักขึ้น

ที่มา: wikipedia