จารึกไว้ซึ่งบรรพชน “3 นามสกุลโบราณ” ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

ในประวัติศาสต์ของประเทศไทยเรานั้นมี “นามสกุล” ตระกูลเก่าแก่อยู่จำนวนหนึ่งแต่ที่นับว่าเก่าแก่ที่สุดนั้น ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ “นามสกุล” เท่านั้น ซึ่งยังคงเป็นที่คุ้นหูไม่มากก็น้อย

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

โดยวันนี้เราได้นำ “3 นามสกุลโบราณ” ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย และได้สร้างคุณงามความดีแก่สยามประเทศของเรานับไม่ถ้วน ว่าแล้วบางทีคุณอาจจะมีเพื่อน หรือคนรู้จักที่มีนามสกุลเหล่านี้อยู่ก็เป็นได้

1. สกุล “บุนนาค”

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

ตระกูล “บุนนาค” เป็นตระกูลเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ท่านเฉกอะหมัด พ่อค้าชาวเปอร์เซียและคณะ ได้เข้ามาทำการค้าขายและต่อมาได้รับราชการในกรมพระคลัง วงศ์เฉกอะหมัดได้สืบตระกูลต่อเนื่องกันมา ๖ ชั้น จนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ.๒๓๑๐

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

หม่อมบุนนาคหรือนายบุนนาค ผู้สืบวงศ์เฉกอะหมัดลำดับชั้นที่ ๖ เข้ารับราชการและเป็นขุนนางที่ได้รับใช้ใกล้ชิดด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้สมรสกับเจ้าคุณนวล พระกนิษฐภคินี ของสมเด็จพระอมรินทรามาตย์

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยว ดองกับพระองค์ท่าน หม่อมบุนนาครับราชการสนองพระเดชพระคุณมีความดีความชอบมากมาย ทรงโปรด เกล้าฯ เลื่อนตำแหน่งและตั้งให้เป็นเจ้าพระยามหาเสนาที่สมุหพระกลาโหม แล้วเป็นเจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ท่านผู้นี้เป็นต้นสกุล “บุนนาค” นับเป็นชั้นที่ ๑ ในปัจจุบันเราก็ยังคงพบเห็นผู้ที่มีนามสกุลนี้อยู่ แม้แต่ในวงการบันเทิงเช่นกัน เช่นในละครก็ยังมีสกุลบุนนาคปรากฎอยู่เช่นกัน

2. สกุล “ณ นคร”

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

สกุลต่าง ๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ณ” (อ่านว่านะ) นั้นเป็นสกุลสามัญชน แต่เพราะบรรพบุรุษทำคุณงามความดีแก่แผ่นดินและมีบทบาทสำคัญในบ้านเมืองนั้น ๆ รัชกาลที่ 6 มีพระราชประสงค์จะให้ลูกหลานผู้สืบเชื้อสายรำลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษ และให้คนทั้งปวงได้ทราบถึงเกียรติคุณนี้ จึงพระราชทานนามสกุลว่า ณ แล้วตามด้วยชื่อเมืองที่เกี่ยวข้อง

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

ตระกูล “ณ” เหล่านี้ทำคุณงามความดีแก่บ้านเมืองไว้มาก ถ้าไม่ใช่เพราะช่วยรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ก็เพราะจัดการปกครองเรียบร้อยดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี สมัยก่อนคำว่า “ณ” จะสงวนไว้เป็นนามสกุลพระราชทาน แต่หลัง ๆ มานี้ตั้งกันเองเป็น ณ โน่น ณ นี่ก็มี

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

“ณ นคร” เป็นนามสกุลสามัญมีชื่อเสียงทางปักษ์ใต้มาแต่โบราณ แต่จะว่าเป็นสกุลสามัญชนเสียทีเดียวก็ไม่ได้ เพราะเป็นสกุลที่สืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหมดบุญ สกุลนี้ก็ลดลงเป็นสกุลสามัญชนแต่ก็มีคุณงามความดียิ่งใหญ่มาตลอด

3. สกุล “อมาตยกุล”

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

เป็นสกุลที่ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี และได้มีสมาชิกในสกุลนี้รับราชการในกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ติดต่อกันมาทุกรัชกาล นับว่าเป็นสกุลที่ได้ทําประโยชน์แก่ประเทศชาติไม่น้อยหน้าสกุลอื่น

ต้นวงศ์ของสกุลอมาตยกุล เท่าที่สืบได้คือพระยาสมบัติยาธิบาล(บุญเกิด) ท่านผู้นี้เป็นบุตรพระเสนานนท์ ซึ่ง รับราชการอยู่ในแผ่นดินสมเดจ็ พระเจ้าบรมโกศ กรุงศรีอยุธยา พระยาสมบัติยาธิบาลได้สมรสกับคุณหญิงแป้น บุตรีพระยาราชสงคราม (ปาน) ซึ่งเป็นผู้ชะลอพระ พุทธไสยาสน์วัดป่าโมก ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ

ในปัจจุบัน มีดารานักแสดงมากมายที่ใช้นามสกุลนี้ เช่น “คิตตี้ ชิชา อมาตยกุล”

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

จารึกไว้ซึ่งบรรพชน

ที่มา: Partiharn