ชายชราเอา “ใบกู้ยืมอายุ 72 ปี” ไปทวงหนี้กับรัฐบาล แต่ จนท.กลับถามเขาว่าคุณคือใคร!?

ใบกู้ยืม

 

เมื่อสมัยโบราณหรือปัจจุบัน เมื่อต้องการยืนเงิน จะต้องมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย เพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน ดังนั้นในอนาคตจะช่วยลดปัญหาที่ไม่จำเป็นมากมาย ในช่วงสงครามโลกเราพบกับปัญหามากมายในช่วงนั้น เกิดความยากไร้ต่างๆ สุดท้ายเหลือไว้เพียงใบกู้ยืมเงินเท่านั้น

ชายชราเอา

ในศตวรรษที่ผ่านมาชายชราคนหนึ่งจากมณฑลชานซี ประเทศจีน นายกัว เจียน ยิง นำใบกู้ยืมเงินจำนวน 11 ล้านที่ชำรุดทรุดโทรมเก่ามากที่ค้นเจอภายในบ้านไปยังหน่วยงานรัฐบาล เมื่อพนักงานของรัฐบาลเห็นเข้า ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุมาตรวจสอบทันที เพราะนี้คือใบการกู้ยืมหรือเป็นหนี้ที่ค้างชำระซึ่งอยู่ในช่วงปฏิวัติ ปี 1946

ชายชราเอา

ชายชราเอา

ในช่วงระยะเวลาการปฏิวัติกองทัพเส้นทางที่แปด ประสบปัญหาหลายอย่างเนื่องจากสงครามในเวลานั้น พวกเขาไม่อยากขนสัมภาระมากมาย แต่ก็กังวลว่าเสบียงอาหารมีไม่พอ ทำให้กองทัพทหารเหล่านี้ไปขอยืมอาหารจำนวนมากจากประชาชนในระแวกนั้นมาก่อนและสัญญาว่าจะคืนพวกเขาภายหลัง โดยเขียนรายละเอียดลงบนใบติดหนี้ และบ้านของชายชราคนนี้ในช่วงนั้นก็มีฐานะร่ำรวยมาก ทำให้กองทัพขอเสบียงอาหารจากพวกเขาจำนวนมากคิดเป็นเงิน 11 ล้านฟรังก์ฝรั่งเศส (ราว 6.2 ล้านบาท )

ชายชราเอา

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหนี้ที่ค้างชำระเขา หลังจากทำการประเมินหนี้ที่ค้างจ่ายและทำการแลกเปลี่ยนรวมเป็นเงินจำนวน 80,000 หยวน (ประมาณ 400,000 บาท)ให้ชายชราคนนี้ นี่เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในระดับสูง และยังช่วยแก้ปัญหาความต้องการเร่งด่วนของคนชราได้อีกด้วย

ชายชราเอา

เป็นการทวงหนี้ 10 ปีก็ไม่สายจริงๆ และขอบคุณรัฐบาลที่ใจดียังคืนเงินให้ชายคนนี้ แม้จะไม่เต็มจำนวนแต่ก็แสดงถึงความซื่อสัตย์ของรัฐบาลจริงๆ

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: Liekr