ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

 

เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง เมื่ออธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดให้เกษตรกร “ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี” และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ หลังจากปลูกไปแล้ว 15 วัน

ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

โดยจะมีคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงนาว่า มีการปลูกข้าวจริง ตามที่แจ้งไว้หรือไม่นั้นซึ่งมีเกษตรกร โดยผู้ปลูกข้าวนาปีขึ้นทะเบียนทั้งประเทศกว่า 4,220,000 ครัวเรือน

ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

ล่าสุด ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ เพียงกว่า 4,058,000 ครัวเรือน พื้นที่กว่า 54 ล้านไร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งมอบรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณา ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว

ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกร ไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 12 ไร่ หรือคิดเป็นเงินไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท ซึ่งขณะนี้จ่ายไปกว่า 2,400 ล้านบาทแล้ว

ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่การเกษตร และสามารถติดตามขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ที่ ธ.ก.ส.ในพื้นที่

ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ปรับลดเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีหน้า จาก 11 ล้านตัน เหลือ 10 ล้านตัน มูลค่าราว 5,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เนื่องจากขณะนี้จีนยังมีสต็อกข้าวเหลือในปริมาณมาก และยังคงระบายสต็อกข้าวออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

โดยข้าวบางส่วนถูกส่งออกไปยังแอฟริกา เบื้องต้นประเมินว่าอาจทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดในส่วนนี้ รวมทั้งการแข่งขันในตลาดมีมากขึ้น รวมทั้งขณะนี้ข้าวหอมมะลิไทยราคาค่อนข้างสูง ทำให้ประเทศคู่ค้าหันไปซื้อข้าวจากที่อื่นแทน

ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

และเป็นที่น่าสนใจว่า ขณะนี้เมียนมาได้กลับมาติด 1 ใน 5 ประเทศผู้ส่งออกข้าวโลกอีกครั้ง และในปีหน้าคาดว่าเมียนมาจะส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกสูงถึง 3 ล้านตัน ไล่หลังปากีสถานซึ่งส่งออก 4.3 ล้านตัน ถือเป็นตลาดที่น่ากลัวของไทย

ชาวนาได้เฮ!! รัฐช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,500 บาท สูงสุดครัวเรือนละ 18,000 บาท

ที่มา: News.ch7