ทำบุญ 24 ต.ค. เชื่อ “พระอุปคุต” ลงมาบนโลกเพียง “ปีละครั้ง” ทำแล้วได้บุญใหญ่

 

ในทางภาคเหนือของประเทศไทย จะมีพิธีความเชื่อที่ว่า “ตักบาตรเป็งปุ๊ด” ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่โบราณ ที่สืบต่อกันมา ในทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ

ทำบุญ 24 ต.ค. เชื่อ

พระภิกษุ และสามเณรในเมืองทุกรูป จะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน แต่ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป บางที่พิธี “ตักบาตรเป็งปุ๊ด” พระภิกษุ และสามเณร จะออกมาโปรดสัตว์ในเที่ยงคืนวันอังคาร แต่บางจังหวัดก็จะออกมาตอน 24.00 ของวันพุธ

ทำบุญ 24 ต.ค. เชื่อ

ซึ่งประเพณี “ตักบาตรเป็งปุ๊ด” นี้เป็นที่นิยมมีในภาคเหนือ แต่สำหรับประวัติความเป็นมาของประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดนัก ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมำประเพณีนี้มาจากพม่าอีกทีหนึ่ง

ทำบุญ 24 ต.ค. เชื่อ

โดยทางด้านประเทศพม่า มีความเชื่อว่า พระอุปคุตซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์ เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้เสด็จลงไปจำศีลภาวนาอยู่ ณ สะดือทะเล ในรอบ 1 ปีจะขึ้นมาโปรดชาวเมืองก่อนเวลารุ่งอรุณ ซึ่งเชื่อว่าคนที่ได้ทำบุญ ในพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด จะได้บุญใหญ่หลวง เกิดโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลในชีวิตอย่างยิ่ง

ทำบุญ 24 ต.ค. เชื่อ

และนี่คือบทสวดบูชาพระอุปคุต ซึ่งนิยมสวดในเวลาเที่ยงคืนวันพุธ ทำตามดังต่อไปนี้..
1. ตั้งนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภัควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ทำบุญ 24 ต.ค. เชื่อ

2. สวดคาถาบูชาพระอุปคุต
อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต
อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

ทำบุญ 24 ต.ค. เชื่อ

3. สวดคาถาขอลาภพระอุปคุต
มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

ทำบุญ 24 ต.ค. เชื่อ

ที่มา: Partiharn