ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

 

เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่หลายๆ คนอยากเข้าทำงาน และตอนนี้คงเป็นหนึ่งโอกาศของใครหลายๆ คน เมื่อทาง “ธนาคารออมสิน” เปิดรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาจ่าย

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

โดยเปิดรับสมัคร 12 ม.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 ดำหนดรายละเอียดงานดังนี้ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษา ทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสารเป็นต้น

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

2. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

5. อัตราจ้าง 12,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม: สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน: ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ป.6 เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000 บาท

ที่มา: ธนาคารออมสิน