ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

 

เป็นอีกหนึงภาพแห่งความประทับใจของปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” (มานิต ถาวรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

การนี้“สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” เสด็จไปทรงเป็นประธานสงฆ์ ในการถวายน้ำสรงศพสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

เมื่อ เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช” ได้เผยแพร่ภาพงานพิธีดังกล่าว ซึ่งปรากฏภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกราบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก น่าประทับใจอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งต่างมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้าไปกดไลท์และพิมพ์ข้อความทรงพระเจริญเป็นจำนวนมาก

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ปลื้มปีติ สมเด็จพระเทพ ทรงก้มกราบ พระสังฆราช ในพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ที่มา: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช