หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ “สมเด็จพระเทพฯ” ครั้งทรงดำรงยศ “พล.อ.พิเศษ”

 

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดแสนประทับใจและน้อยคนที่จะรู้ ของ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยหลายๆ เรื่องก็ได้อ่านไปยิ้มไป บางเรื่องก็สุดแสนซาบซึ้ง

หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งทรงดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจไม่เคยได้รู้มาก่อน เช่น “อัตราเงินเดือนทหารของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยข้อมูลที่นำเสนอ ได้อ้างอิงจาก นิตยสารสกุลไทย ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2544 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งทรงดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

“พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” หมายเลขประจำพระองค์ 6231020498 เงินเดือนระดับ น.9 ชั้น 8.5 ทรงดำรงยศพลเอก อัตราเงินเดือนจอมพลของกองทัพบก มีขั้นวิ่งจาก 43,960 บาท ถึงเต็มขั้น 60,040 บาท พระองค์ทรงรับเงินเดือนเต็มขั้นมาตั้แต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบันนี้ก็ 9 ปีแล้ว ปัจจุบันกองทัพบกของเรามีนายพลทั้งสิ้น 492 อัตรา แบ่งเป็น พลตรี 412 อัตรา พลโท 64 อัตรา พลเอก 12 อัตรา

หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งทรงดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

พอเอกพิเศษที่กินเงินเดือนอัตราจอมพล 4 อัตราซึ่งได้แก่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพฯ ในตำแหน่งศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พระองค์ทรงรับเงินเดือนเต็มขั้น 60,040 บาท สูงกว่าผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการทหารบก และประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกว่าหนึ่งขั้นวิ่ง สกุลไทย / 2 ธันวาคม 2544

หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งทรงดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523 และทรงสอนครั้งสุดท้าย ในวิชาไทยศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 รวมเป็นระยะเวลากว่า 35 ปี

หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งทรงดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

ซึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงเกษียณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเงินเดือน และค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ทรงได้รับจากการรับราชการ ตลอดระยะเวลา 35 ปี จำนวนกว่า 26 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยเบื้องต้นก่อน เป็นจำนวน 7 ล้านบาท และจะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งทรงดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งทรงดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่พระองค์ท่านก็จะยังคงเสด็จฯ มาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่อยๆ ทั้งในงานพิธีการต่างๆ ของโรงเรียนและเรื่องการศึกษาด้วย

หายสงสัยสักที!! เผยอัตราเงินเดือนของ สมเด็จพระเทพฯ ครั้งทรงดำรงยศ พล.อ.พิเศษ

ที่มา: Khaosaan