ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี “ของเค็ม-ไขมันเยอะ” หวังประชาชนมีสุขภาพดี

 

“นายพชร อนันตศิลป์” อธิบดีกรมสรรพสามิต เผยว่า… กรมสรรพสามิต มีแผนปรับเปลี่ยนจากการเป็นกรมเก็บภาษีบาป เป็นกรมเก็บภาษีที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี

โดยที่ผ่านมามีการเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าที่มีน้ำตาลมาก ซึ่งต่อไปจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เก็บภาษีสินค้าที่มีไขมันและความเค็มมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพ

ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี

เบื้องต้น “การเก็บภาษีไขมันและความเค็มในสินค้า” ก็ยึดรูปแบบกับ “การเก็บภาษีความหวาน” โดยจะมีเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัว เช่น ให้เวลา 5 ปี ซึ่งหากผู้ประกอบการลดไขมันหรือความเค็มได้เลย ก็จะได้อัตราภาษีลดลง

ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี

แต่หากลดไม่ได้ก็จะเสียภาษีในอัตราเดิม แต่หากเกินเวลาที่กำหนดแล้วไม่สามารถลดได้ก็จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีในทันที

ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี

แบบนี้ก็ได้หรอ

ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี

ขอมันก็เช่นกัน

ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี

ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี

ออกตัวแรง! สรรพสามิต จ่อเก็บภาษี

ที่มา: Khaosod