เตรียมตัวให้พร้อม!! กรมอุตุฯ ประกาศ “ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว อย่างเป็นทางการ

 

วันที่ 24 ต.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง เข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2561 ดังนี้

ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

เตรียมตัวให้พร้อม!! กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว

ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลงตะวันตก

เตรียมตัวให้พร้อม!! กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว

รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

เตรียมตัวให้พร้อม!! กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เตรียมตัวให้พร้อม!! กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว

เตรียมตัวให้พร้อม!! กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว

เตรียมตัวให้พร้อม!! กรมอุตุฯ ประกาศ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา