เฮลั่นทั้งประเทศ!! รัฐบาลทุ่ม 3.8 หมื่นล้าน แจกเงินปีใหม่บัตรคนจน ช่วยค่าบ้านน้ำ-ไฟ

 

ต้องบอกเลยว่าเป็นของขวัญที่ทำคนทั้งประเทศเฮลั่นกันเลยทีเลย เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติม ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4 มาตรการ ได้แก่

เฮลั่นทั้งประเทศ!! ครม.ทุ่ม 3.8 หมื่นล้าน แจกเงินปีใหม่บัตรคนจน ช่วยค่าบ้านน้ำ-ไฟ

1. บรรเทาภาระค่าน้ำ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน และค่าไฟ 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62 ซึ่งในส่วนนี้เป็นวงเงินที่ถอนไม่ได้

เฮลั่นทั้งประเทศ!! ครม.ทุ่ม 3.8 หมื่นล้าน แจกเงินปีใหม่บัตรคนจน ช่วยค่าบ้านน้ำ-ไฟ

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี 500 บาท/คน ในเดือน ธ.ค.61

เฮลั่นทั้งประเทศ!! ครม.ทุ่ม 3.8 หมื่นล้าน แจกเงินปีใหม่บัตรคนจน ช่วยค่าบ้านน้ำ-ไฟ

3. ค่าเดินทางรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) 1,000 บาท/คน

เฮลั่นทั้งประเทศ!! ครม.ทุ่ม 3.8 หมื่นล้าน แจกเงินปีใหม่บัตรคนจน ช่วยค่าบ้านน้ำ-ไฟ

4. ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 400 บาท/คน/เดือน ตั้งแต่เดือน ธ.ค.61-ก.ย.62 โดยทั้ง 3 ส่วนนี้สามารถเบิกถอนได้

เฮลั่นทั้งประเทศ!! รัฐบาลทุ่ม 3.8 หมื่นล้าน แจกเงินปีใหม่บัตรคนจน ช่วยค่าบ้านน้ำ-ไฟ

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะใช้เงินช่วยเหลือจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม รวม 38,730 ล้านบาท.

เฮลั่นทั้งประเทศ!! ครม.ทุ่ม 3.8 หมื่นล้าน แจกเงินปีใหม่บัตรคนจน ช่วยค่าบ้านน้ำ-ไฟ

ที่มา: Thairath