น่าชื่นชม เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

น่าชื่นชม เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

 

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชมอย่างมาก สำหรับกรณีของ เด็กนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนแม่สอด ที่มี ผลการสอบ O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

น่าชื่นชม เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

โดยทางด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “ผอ.วิมล แปงติ๊บ” ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า.. “เด็กชายกันตเทพ ประโมทัย นักเรียนโรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก ๒ ชั้นป.6/1สอบคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100คะแนน ครับ”

น่าชื่นชม เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

สำหรับ O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

น่าชื่นชม เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

วัตถุประสงค์ O-NET

– เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

– เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

– เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

– เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ

– เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

น่าชื่นชม เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

ความเห็นจากชาวเน็ต

น่าชื่นชม เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

ชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมกันสนั่น

น่าชื่นชม เด็กชาย ป.6 รร.แม่สอด สอบ O-NET ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100 คะแนน

ที่มา: ผอ.วิมล แปงติ๊บ

error: Content is protected !!