“ไปรษณีย์” ส่งฟรี! สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปยังทหารชายแดนไทย

"ไปรษณีย์" ส่งฟรี! สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปยังทหารชายแดนไทย

 

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ สำหรับ “ทหาร ตำรวจ ชายแดนไทย” ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีเครือข่ายขนส่งครอบคลุม ทั่วประเทศ ขอเชิญชวนคนไทยส่งต่อความรักความห่วงใย และแบ่งปันน้ำใจ ผ่านแคมเปญส่งเสริมการให้ที่ไม่รู้จบ “การส่งกำลังใจถึงทหาร ตำรวจ ชายแดนไทย”

"ไปรษณีย์" ส่งฟรี! สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปยังทหารชายแดนไทย

เริ่มด้วย “การส่งกำลังใจถึงทหาร ตำรวจ ชายแดนไทย” ด้วยสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำพริกสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รวมถึงของใช้ต่างๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน แป้งฝุ่นทาตัว ที่โกนหนวด ยารักษาโรค ถุงเท้าสีดำ เสื้อยืดคอกลมสีดำ/ขาว เป็นต้น บรรจุใส่กล่องน้ำหนักกล่องละไม่เกิน ๕ กิโลกรัม วงเล็บมุมซอง/กล่องว่า “ทบ.สนามชายแดน”

"ไปรษณีย์" ส่งฟรี! สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปยังทหารชายแดนไทย

โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมจะดูแลและส่งต่อพัสดุ ทุกชิ้นไปยังปลายทางหน่วยสนามชายแดนไทย 16 แห่งทั่วประเทศ

ดังนี้ ๑. กกล.นเรศวร ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก ๒. กกล.ผาเมือง จ.เชียงใหม่ ๓. กกล.สุรนารี ค่ายวิรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ๔. กกล.สุรศักดิ์มนตรี ค่ายพญาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี ๕. กกล.บูรพา บ.เสาสูง จ.สระแก้ว ๖. กกล.สุรสีห์ ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ๗. กกล.เทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร จ.นครศรีธรรมราช

"ไปรษณีย์" ส่งฟรี! สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปยังทหารชายแดนไทย

๘. กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ตู้ ปณ.๑๓๑ จ.ยะลา ๙. ค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส ๑๐. ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี ๑๑. ฐานปฏิบัติการ ตชด.ธรณิศ ศรีสุข จ.ยะลา ๑๒. ฐานปฏิบัติการ ตชด.บ้านสายสุราษฎร์ จ.ยะลา ๑๓. ฐานปฏิบัติการ ตชด.๔๔๔ จ.ปัตตานี ๑๔. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ 22 จ.ปัตตานี ๑๕. หน่วยเฉพาะกิจ ที่ ๒๓ จ.ปัตตานี และ ๑๖. หน่วยเฉพาะกิจที่ ๒๔ จ.ปัตตานี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถฝากส่งสิ่งของได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความรักความห่วงใยถึงกัน ตอกย้ำการเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มภาคภูมิ หรือแชร์ต่อบอกเพื่อนมาร่วมบุญด้วยกันก็ได้นะ สามารถบริจาคได้เรื่อยๆ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

"ไปรษณีย์" ส่งฟรี! สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปยังทหารชายแดนไทย

ที่มา: Thailandpost

error: Content is protected !!