สิ่งสำคัญที่สุดของ “การเป็นคน” คือ “การไม่ลืมบุญคุณคน” จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

 

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งบทความข้อคิดๆ สำหรับการเป็นคน คือ การสำนึกบุญคุณ เพราะฉะนั้นจำให้ดีว่าใครเป็นใคร ดีมาดีตอบ

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

สิ่งที่สำคัญที่สุดของ “การเป็นคน” คืออะไร?

รูปร่างหน้าตาของร่างกายภายนอกนั้นไม่สำคัญ

แต่สิ่งสำคัญคือ “ต้องมีคุณงามความดี มีคุณธรรม”

การไม่มีเงินทอง ไม่มีลาภ ยศนั้นไม่สำคัญ

แต่สิ่งที่สำคัญคือ “คำพูดที่น่าเชื่อถือ”

สิ่งที่สำคัญที่สุดของ “การเป็นคน” คืออะไร?

“การรู้คุณและตอบแทนพระคุณ” ถึงจะสำคัญ

การรู้ผิดชอบ เป็นคนน้ำใจงาม

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

และมีเมตตาที่มาจากจิตใต้สำนึกจริงๆนั้นสำคัญมาก

จริงใจ ซื่อสัตย์ ก็เช่นกัน

เพราะคนที่มีความเมตตา

จะไม่มีวันลืมพระคุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณ

คนที่มีมโนธรรมจะไม่มีวันละทิ้งคนที่เคียงข้างเขา

จะไม่มีวันโกหกหลอกลวงคนที่เชื่อใจเขา

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะตอบแทนพระคุณ

การรู้บุญคุณคน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ถึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง ถึงจะประสบความสำเร็จ

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

ตอนที่คุณมีปัญหา ใครช่วยดึงคุณขึ้นมา

หลังจากผ่านพ้นไปแล้ว คุณเคยช่วยเหลือใคร

อย่าลืมบุญคุณผู้มีพระคุณ และอย่าสร้างปัญหาให้คนอื่น

ตอนจะขอความช่วยเหลือทำเป็นพูดดี อ่อนหวาน

พอหมดผลประโยชน์แล้ว ก็ทำเป็นไม่สนใจผู้อื่น

เป็นคน อย่าลืมพระคุณ คนที่เชื่อใจคุณ

อย่าหลอก คนที่รักคุณ

อย่าหักหลัง คนที่ช่วยเหลือคุณ

อย่าลืม คนที่เคียงข้างคุณ

อย่าละทิ้ง คนที่ยินยอมเชื่อใจคุณ

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

ไม่ใช่เพราะโง่เขลา

แต่เขาเห็นว่าคุณสำคัญ

คนที่ยินยอมช่วยเหลือคุณ ไม่ใช่เพราะว่างมาก

แต่เพราะเขาทนเห็นคุณลำบากไม่ได้

ฉะนั้น…

“ตอนยากจน” ใครดีกับคุณ

“ตอนมั่งมี” ใครดีกับคุณ

“ตอนทุกข์” ใครช่วยเหลือคุณ

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

คุณต้องจำให้ดี ว่าใครเป็นใคร…

การเป็นคนสิ่งสำคัญ อย่าลืมบุญคุณ

ในชีวิตนี้คนที่คุณควรขอบคุณคือ “คนที่ให้เงินคุณยืม” โดยไม่มีดอกเบี้ย

แม้จะมีพายุพัดผ่านมากมาย ก็ไม่เคยทอดทิ้งคุณ

ท่ามกลางหิมะก็ส่งฟืนให้คุณ โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

พวกเขาเป็นผู้มีพระคุณในชีวิตของคุณ

ความจริงใจนั้นหายาก บุญคุณนั้นมีค่า

ต้องเคารพคนที่มีบุญคุณกับคุณ

จดจำบุญคุณให้ดี เพื่อว่าสักวันหนึ่งจะตอบแทนเขา

สำเร็จความปรารถนา จะได้ไม่รู้สึกติดหนี้ใคร จะได้มีชีวิตอย่างสบายใจ!

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

เป็นคนอย่าลืมบุญคุณ

“อาหารมื้อหนึ่ง” ก็เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่

“น้ำหยดหนึ่ง” ก็เป็นพระคุณเช่นกัน

คนที่เคยช่วยคุณ เคียงข้างคุณ ให้ความอบอุ่นคุณ รักคุณ

คนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีบุญคุณกับคุณ

จะต้องจดโน๊ตไว้ให้ดี หวงแหนคนเหล่านี้ให้ดีด้วย

สิ่งสำคัญที่สุดของ "การเป็นคน" คือ "การไม่ลืมบุญคุณคน" จดจำให้ดีใครเป็นใคร?

ที่มา: Liekr

error: Content is protected !!