ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

 

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ สำหรับ เกษตรกร จัดสรรที่ดินเพียง 2 งาน สร้างเงินรายได้ทุกวัน โดย “คุณณรงค์ วิมา” หมอดินอาสาประจำ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

เผยถึงการนำเอาศาสตร์ของพระราชามาใช้ ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย กระทั่งล่าสุดได้เป็นเครือข่ายสถานีพี่เลี้ยง กองงาน ซึ่ง “คุณณรงค์” ได้กล่าวว่า…

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

“ไปเห็นแนวคิดเกษตรผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เลยลองนำมาใช้ในที่ตัวเอง แม้จะได้เงินผลผลิตไม่มากมาย แต่ถ้ารู้จักทำอาชีพเสริม ขายทั้งกิ่ง เมล็ด และประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตรเองเพื่อลดต้นทุน เพียงเท่านี้มีเงินเหลือเก็บ เก็บผักขายทุกวัน ผมอยู่ได้อย่างสบายและมีความสุขแล้ว”

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

“หนึ่ง ใ จช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ แบ่งพื้นที่ 1 งาน ขุดร่อง 15 ร่อง ปลูกชะอมแบบหญ้าเพื่อคลุมดิน รวมประมาณ 3,000 กิ่ง เก็บยอดขายได้ทุกวัน วันละไม่น้อยกว่า 200 บาท ส่วนหนึ่งจะตอนและชำกิ่งไว้ขาย

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

ส่วนที่ว่างปลูกพืชผักสวนครัว ขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 100 บาท แล้วปลูกคั่นด้วยไม้ผล ฝรั่ง แก้วมังกร มะนาว มะละกอ รอบรั้วปลูกผักหวานป่าไว้ขายตามฤดูกาลและกิ่งขายข้างแปลงชะอมทำบ่อเลี้ยงกุ้งฝอย ในบ่อปลูกผักน้ำกินได้

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

รอบบ่อปลูกตะไคร้ พื้นที่ว่างด้านข้างขนาดกว้าง 80 ซม. 120 ซม. ใช้วัสดุที่หาได้ในพื้นที่ทำคอนโดยกพื้นสูงเลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว ได้ทั้งไข่

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

และด้วยมีพื้นฐานด้านช่างมาก่อน เลยคิดนำวัสดุเหลือใช้มาทำอุปกรณ์ช่วยงานการเกษตร…บ่อกุ้งฝอยมีกบเขียด แทนที่ต้องนั่งนำขวดน้ำอัดลมมาดัดแปลงต่อกับไม้ไผ่ทำ ทำให้ไม่ต้องก้มจับอีกต่อไป

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

เมื่อกุ้งฝอย แ ม่ พั น ธุ์ เริ่มเห็นไข่ จึงประดิษฐ์ ทุ่นทำคลอดกุ้ง จากแกลลอนน้ำ ผูกข้างด้วยขวดน้ำอัดลมให้แกลลอนลอย ใต้แกลลอนทำรูเล็กๆให้ลูกกุ้งลอดออกไปได้

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

เครื่องให้ปุ่ยทางน้ำ นำขวดน้ำอัดลมมาทำรูที่ฝาขวด ต่อสายเชื่อมกับท่อส่งน้ำ เมื่อต้องการให้ปุ่ยก็ใส่ปุ่ยน้ำในขวด เปิดระบบน้ำ แรงดันน้ำจะเข้าไปในขวดและดันปุ่ยให้ออกมาพร้อมกับน้ำที่เปิด… สปริงเกอร์ขวดน้ำอัดลม ทำรูก้นขวดน้ำอัดลมเชื่อมเข้ากับระบบน้ำ

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

และเจาะรูที่ฝาขวดหัวให้น้ำพุ่งออก แทนท่อสปริงเกอร์ราคาแพง แถมเคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

เกษตรที่พี่ณรงค์ทำนี้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในเรื่องการปลูกพืชแบบผสมผสานแทนที่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เนื่องจากการปลูกพืชแบบผสมผสานเป็นการทำเกษตรหลายชนิดหลายรูปแบบ

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

ด้วยศาสตร์ของพระราชา นอกจากสร้างรายได้อย่างพอกิน ในแบบปลูกทุกอย่างที่ กิ น เหลือค่อยขาย แค่เก็บผักอย่างเดียว

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คน

ไม่รวมรายได้จากขายกิ่งตอน เมล็ด และไม้ผลอื่นๆ ก็อยู่สบายๆ วันละไม่ต่ำกว่า 300 บาทแล้ว ยังกลายเป็นแรงบันดาลให้เกิดนวัตกรรมแห่งความพอเพียง สนใจศึกษาดูงานติดต่อได้ที่ 08-4012-7306

ที่ดินเพียง 2 งาน สร้างรายได้ทุกวันปีละแสน เป็นเกษตรกรต้นแบบให้หลายๆ คนerror: Content is protected !!