ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ “ในหลวง ร.๑๐” รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

 

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ “ในหลวง ร.๑๐” รับสั่งถึงพระอาจารย์ “ท่านผู้หญิงดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์” มีชื่อเดิมว่า ท่านผู้หญิงทัศนีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2465

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

บิดาคือ “พระยาภะรตราชา” (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) อดีตผู้บัญชาการ (อธิการบดี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “ท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา”

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

“ท่านผู้หญิงดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์” เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

เมื่อ พ.ศ. 2498 โดยได้เข้าถวายการสอนแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี”

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

ซึ่งท่านเป็นอาจารย์คนแรกที่เข้าถวายการสอน พร้อมกับพระสหาย 7 คน

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

ปัจจุบัน “ท่านผู้หญิงดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์” เป็นที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรลดา

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

โดย “ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์” เป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา ได้ถวายการสอนแด่ “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี”

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

และถวายการสอนแด่ ในหลวง ร.๑๐ รับสั่งถึงพระอาจารย์ “ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์” เมื่อครั้งทรงเข้าศึกษาในระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาเช่นกัน

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

“ที่อ่านออกได้เพราะครูทัศนีย์” ครั้งหนึ่ง “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” พระราชทานสัมภาษณ์ถึงครูทัศนีย์ พระอาจารย์ในพระองค์ขณะศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

เมื่อครั้งครบรอบ 50 ปี โรงเรียนจิตรลดา

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

นอกจากนั้น “ท่านผู้หญิงดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์” ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, มหาวชิรมงกุฎ, ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

“ในหลวง ร.๑๐” รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

“ในหลวง ร.๑๐” รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

ที่เราอ่านออกได้ เพราะครูทัศนีย์ "ในหลวง ร.๑๐" รับสั่งถึงพระอาจารย์ เมื่อครั้งเรียนที่โรงเรียนจิตรลดา

ที่มา: Sanook