ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

 

เป็นอีกหนึ่งภาพขที่ทำเอาประสกนิกรเป็นต่างปลื้มปีติอย่างมาก เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

เมื่อ เฟซบุ๊กเพจ “เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha” ได้แชร์ภาพจากเฟซบุ๊กเพจ “สพป.กาญจนบุรี เขต 3”

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทานชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนบ้านสาละวะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยเป็นการเสด็จส่วนพระองค์

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

โดยระบุข้อความว่า…”ภาพแห่งความงดงาม และ ความเป็นกันเอง ของทูลกระหม่อมภา” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทานชุดอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษา,

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของแก่นักเรียน ทอดพระเนตรการแสดงพื้นบ้าน รำตง ,

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

ห้องเรียนสาธิตการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม ,

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

นิทรรศการ ช่างทอต่อโอกาส และการทำเค้กกล้วยหอมของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ”

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก

ปีติ เจ้าฟ้าหญิงฯ เสด็จส่วนพระองค์ ประทานชุดอุปกรณ์ให้กับเด็ก ทรงพูดคุย อย่างเป็นกันเอง!

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: สพป.กาญจนบุรี เขต 3, เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha