แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

 

เชื่อว่าคนไทยนับล้านคนทราบกันดีอยู่แล้วว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระราชบิดามาโดยตลอด

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

ทรงเสด็จตามในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปทรงงานตามที่ต่างๆ ซึ่งเป็นภาพที่คุ้นตาชาวไทย พระองค์ทรงเป็นห่วงชาวไร่ ชาวนา ช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้ ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์มาโดยตลอด พร้อมทั้งพระราชทานสูตรปุ๋ย ให้แก่พี่น้องเกษตรกร

ท่านทรงอธิบายการทำไว้อย่างละเอียด ว่าทำไมต้องทำปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยหมักมีประโยชน์อย่างไร วัสดุที่จะใช้ในการทำปุ๋ยหมักจนถึงขั้นตอนการนำไปใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ซึ่งจะทำให้ประหยัดกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากน้อยเพียงไร พระองค์ทรงวาดเป็นรูปการ์ตูนให้ด้วยน่ะครับ จะได้เข้าใจกันง่ายๆ

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

ในสูตรปุ่ยหมักที่พระองค์ทรงเขียนไว้นี้ มีความตอนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ปุ่ยหมัก ต้นไม้ต้องการความเจริญเติบโต พูดง่ายๆ เราต้องใส่ปุ่ย ไร่,นา,สวน ของเรา พืชผลถึงจะงามดี เดี๋ยวนี้ปุ๋ยที่ซื้อตามท้องตลาดแพงเหลือเกินนี่ เรามาทำปุ๋ยหมักใช้เองดีกว่า” ตัวผู้เขียนเองได้อ่านแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มใจเหลือเกินครับ ที่ท่านทรงสนพระทัยประชาชนทุกชนชั้นมาโดยตลอด

ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานซึ่งเขียนโดยลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้

ซากพืช ได้แก่ ใบไม้ ผักตบชวา หญ้าแห้ง ลำต้นถั่ว ลำต้นข้าวโพด ใบและต้นมันสำปะหลัง กระดูกปอ ตามที่มีสับเป็นท่อนๆ สั้นๆ ให้เปื่อยเร็ว
ปุ๋ยคอก เช่น มูลสัตว์ ขี้วัว,ขี้ควาย,ขี้เป็ด,ขี้ไก่,ขี้ค้างคาว ชนิดใดก็ได้ ปัสสาวะคนหรือสัตว์ กากเมล็ดนุ่น,กากถั่ว,ซากต้นถั่วชนิดต่างๆ(พืชตระกูลถั่ว) ดินร่วนพอสมควร ถ้าได้เป็นหน้าดินยิ่งดี

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

วิธีการกองปุ๋ย มี 2 แบบน่ะครับที่พระองค์ทรงพระราชทานเขียนไว้

วิธีการกองในหลุม ขุดหลุมให้มีขนาดกว้าง ประมาณ 1 เมตร ยาว 1 เมตร และลึก 1เมตร ถ้ามีการระบายน้ำได้ยิ่งดี

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

วิธีการกองในคอก ให้ปรับดินบริเวณที่จะทำการกองปุ๋ยหมักให้แน่น ใช้ไม้ไผ่หรือไม้ชนิดอื่นที่สามารถทำได้ กั้นเป็นคอกความกว้างอยู่ที่ 2 เมตร ความยาว 4 เมตร และสูง 1 เมตร แบ่งคอกออกเป็น 2 ส่วน ครึ่งหนึ่งไว้ใส่ปุ๋ยหมัก อีกครึ่งหนึ่งไว้ใช้ในการกลับกองปุ๋ย ทำหลังคาใบจากหรือใบมะพร้าวคลุมหลังคา หรือถ้ามีถุงพลาสติกคลุมกันฝนซะปุ๋ยได้ก็ยิ่งดี

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

ให้เอาซากพืชที่เตรียมไว้กองเกลี่ยในคอกหรือในหลุม ให้เป็นชั้น เหยียบตามขอบให้แน่นประมาณคนเหยียบซ้ำแล้วไม่ยุบลงอีก ชั้นหนึ่งๆให้สูงราว 1 คืบ(30 เซนติเมตร)

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

รดน้ำให้ชุ่มแล้วเอาปุ๋ยคอกโรยทับให้ทั่วกัน สูง 2 องคุลี(5 เซนติเมตร) ถ้ามีปุ๋ยเคมี (สูตร 16-20-0 หรือ 14-14-14 แอมโมเนียมซัลเฟต หรือยูเรีย) ก็โรยบางๆให้ทั่ว แล้วทับด้วยดินละเอียดหนาประมาณ 1 องคุลี สลับด้วยซากพืชแล้วรดน้ำเป็นชั้นๆอย่างนี้จนปุ๋ยเต็มคอก (น้ำที่นำมารดจะผสมด้วยปัสสาวะด้วยก็ได้)

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

ข้อควรระวังในการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

อย่าให้มีน้ำขัง การรดน้ำมากไปจะทำให้ระบายอากาศไม่ดี

ปุ๋ยกองใหญ่ไปจะทำให้เกิดความร้อนสูง ปุ๋ยจะเสียได้ ถ้าในกองปุ๋ยมีความร้อนสูงไปให้เติมน้ำลงไปบ้าง

ปุ๋ยกองเล็กไป จะสลายตัวช้าอย่าใช้ปุ๋ยเคมีพร้อมกับใส่ปูนขาว จะทำให้ธาตไนโตรเจนสลายตัว

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

วิธีการกลับปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

ทุกๆ 30 วัน ควรกลับกองปุ๋ย โดยเอาชั้นบนสุดของกองนำไปเกลี่ยในอีกส่วนของคอกเป็นชั้นล่างสุด แล้วเอาชั้นสองเกลี่ยทับแล้วรดน้ำ ควรกลับกองปุ๋ย ทุกๆ 30วัน

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

หรือจนกว่าซากพืชจะเปื่อยผุหมดทั้งกองปุ๋ย ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน เมื่อปุ๋ยใช้ได้ ให้สังเกตุจากความร้อนในกองปุ๋ยจะใกล้เคียงกับความร้อนของอากาศ ปุ๋ยหมักจะเป็นสีน้ำตาลแก่ เอาตะแกรงร่อนปุ๋ยหมักเก็บไว้

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึงครึ่งหนึ่ง และทำให้ดินร่วนซุย พืชผักอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มธาตุไนโตรเจนไม่เป็นอันตรายต่อพืชสัตว์และคน รักษาความชุ่มชื้นของดิน

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

หมายเหตุ ถ้าที่เป็นดินทรายใช้อิฐกรุในหลุม จะทำให้ได้ผลดีขึ้น

แจกฟรี ปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพิ่มแร่ธาตุดินอุดมสมบูรณ์ (มีคลิป)

ชมคลิป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: รักบ้านเกิด Rakbankerd.com