“พระนางเจ้าสุทิดาฯ” ทรงประครอง “มาดามแป้ง” (มีคลิป)

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จฯ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน”

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยสีฟ้า

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงดึงมือให้ “คุณนวลพรรณ ล่ำซำ” ลุกขึ้นยืน ขณะกล่าวรายงานกิจการร้านโกลเด้นเพลซ

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” โดยทอดพระเนตรการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ อย่างสนพระราชหฤทัย

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

ทั้งนี้พระองค์ทรงได้ดำรัสว่า ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดี และปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงาน วันสตรีไทย ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

ขอแสดงความยินดี ต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

ขอให้ทุกท่านในที่นี้ โปรดร่วมมือ ร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้า ในการเผยแผ่ สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

เหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้ คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้ง และแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการถ่ายทอด สั่งสอน การเป็นสตรีไทยที่ดี ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมีบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงปกป้องคุ้มครอง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

พระราโชวาท สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

"พระนางเจ้าสุทิดาฯ" ทรงประครอง "มาดามแป้ง" (มีคลิป)

ชมคลิป

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: ข่าวสร้างสรรค์สังคมerror: Content is protected !!