ผู้ศรัทธาแรงร่วมทอดผ้าป่า ปู่ชีปะขาว วันเดียวยอดบริจาค 8 ล้าน

ผู้ศรัทธาแรงร่วมทอดผ้าป่า ปู่ชีปะขาว วันเดียวยอดบริจาค 8 ล้าน

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่วัดจูมศรีพัฒนาราม… Read more »
error: Content is protected !!